نوشته شده توسط

شرکت کلیم مبل دنیز

موضوع فعالیت : تولید انواع مبلمان چوبی

مدیر عامل : آقای اسماعیل حسینی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۷۴

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۷۴

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۵ پلاک ۹

 

نوشته شده توسط

شرکت اورمان صنعت آذربایجان

موضوع فعالیت : تولید دربهای MDFو درب های ضد سرقت و اتاقی

مدیر عامل : آقای امیر حصار

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۴۲

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۴۱

ایمیل:Amirhesar@yahoo.com

وب سایت :http://www.ormansanat.com/

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۴ پلاک ۶

نوشته شده توسط

شرکت پروانه رنگین خواب

موضوع فعالیت : تولید کننده انواع کابینت ، سرویس خواب ، میز تلوزیون ، تشک فنری و مبلمان

مدیر عامل : آقای ایوب قلیچخانی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۶۳۸

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۶۳۸

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۱ پلاک ۳

نوشته شده توسط

شرکت دویگوموبیلیا

موضوع فعالیت : تولید کننده سرویس خواب و کابینت و میز lcd

مدیر عامل : آقای آرش نوری

تلفن : ۰۴۴۳۲۳۵۵۵۲۲

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۷ پلاک ۱

نوشته شده توسط

شرکت صباح گل

موضوع فعالیت : تولید کننده و وارد کننده انواع مبل و سرویس خواب

مدیر عامل : آقای رشید شکارچی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۹۰

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۳۴

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۲ پلاک ۱۰