شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره دو ارومیه در حوزه های زیر فعالیت می نماید

انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک صنعتی و آیین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.
انجام کلیه اموری که در ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک صنعتی را در یک روند خود گردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.
تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه‌ها ، سمینارها، نشست‌های تخصصی و …… در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و …. در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.
انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک صنعتی از قبیل:
حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمان‌های عمومی.
جمع آوری زباله و ضایعات غیر صنعتی و نظافت عمومی شهرک صنعتی.
مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنایی مذکور.
اخذ هزینه‌های مشترک موضوع ماده (۸) ایین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی.
هماهنگی جهت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و … که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره شهرک صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می‌باشد.
حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک صنعتی بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه.
سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه.
تبصره : شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می‌کند و حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را ندارد.

معرفی

جهت بهبود خدمات و ارتباط آسان تر شما با ما اعضاء شرکت خدماتی به شرح ذیل معرفی میگردد.

فرشید صادقی

مدیر عامل

خداویردی عباس نژاد

عضو هیئت مدیره

یحیی احمد زاده

عضو هیئت مدیره

یعقوب شاهی

عضو و منشی هیئت مدیره

کاظم مرتاض

نایب رئیس هیات مدیره

محسن جعفرلو

عضو هیات مدیره