نوشته شده توسط admin

شرکت امیر شیمی جاوید

موضوع فعالیت : تولید کننده و مجری انواع رنگ های صنعتی، ترافیکی و پوشش های کف

مدیر عامل : آقای امید فرجی حصار

تلفکس : ۱۹-۱۸-۰۴۴۳۳۷۴۴۲۱۷

ایمیل: Info@amirshimi.com

وب سایت : www.amirshimi.com

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۹ پلاک ۳

نوشته شده توسط admin

شرکت پارس سهند شیمی

موضوع فعالیت : تصفیه روغن موتور

مدیر عامل : آقای عزیز سیفی پور

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۸۰

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۸۱

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۲ پلاک ۱۲

نوشته شده توسط admin

شرکت شایان کشت آذربایجان

موضوع فعالیت : تولید کودهای شیمیایی

مدیر عامل : آقای منوچهر باقرزاده آذر

تلفن :

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان صنعتگران ۳ پلاک ۱۴

نوشته شده توسط admin

شرکت شیمارون

موضوع فعالیت : تولید کودهای کشاورزی

مدیر عامل : آقای محمود ابراهیمی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۷۸

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۲۲ پلاک ۳

 

نوشته شده توسط admin

شرکت آذر روان ساز

موضوع فعالیت : تولید روغن موتور و روانکارهای صنعتی و خودرویی

مدیر عامل : آقای مهرداد سعادت دهقان

تلفن : ۳۳۷۴۴۴۱۵

فاکس : ۳۳۷۴۴۴۱۵

ایمیل: info@petronoloil.com

وب سایت : https://petronoloil.com

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۲۴ پلاک ۳۰

نوشته شده توسط admin

شرکت توسعه صنعت سم آذربایجان

موضوع فعالیت : تولید انواع سموم کشاوری

مدیر عامل : آقای کاظم قنبریان

تلفن : ۳۳۷۴۴۴۴۴

فاکس : ۳۲۳۵۲۹۸۷

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۴ پلاک ۵

نوشته شده توسط admin

شرکت آذرباطری

موضوع فعالیت : تولید انواع باطری ماشین

مدیر عامل : آقای جعفر مرتاض

تلفن :۲۳- ۰۴۴۳۲۷۲۳۶۲۰

فاکس : ۰۴۴۳۲۷۲۳۷۸۱

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۴ پلاک ۱۰