نوشته شده توسط

شرکت سرنوش سازان

موضوع فعالیت : پخش لوازم آرایشی و بهداشتی

مدیر عامل : آقای امیرعلی کنگرلویی

تلفن :۰۴۴۳۳۷۴۴۶۷۱-۴

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۴ پلاک۶

نوشته شده توسط

شرکت آراز طب شمال غرب

موضوع فعالیت : انواع واکسن و دارو و مکملهای دام و طیور و آبزیان

مدیر عامل : آقای فرزاد فلاحی مطلق

تلفن : ۰۴۴۳۳۴۴۲۱۳۸

فاکس : ۰۴۴۳۳۴۴۲۱۳۸

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان مهارت – مجتمع کارگاهی نو آوران ۲ پلاک ۱۸

نوشته شده توسط

شرکت پارس دارو

موضوع فعالیت : پخش دارو

مدیر عامل : آقای آقای مجید بابادوست

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۵۳

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۵۴

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۲۱ پلاک ۲۸

نوشته شده توسط

شرکت دستکش حریر

موضوع فعالیت : تولید دستکش

مدیر عامل : آقای جلال فرجزاده

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۳۵

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۳۵

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۷ پلاک ۲

نوشته شده توسط

شرکت آترا ارتوپد

موضوع فعالیت : ایمپلنت های ستون فقرات

مدیر عامل : آقای محمدباقر حسین زاده

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۰۴

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۰۴

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۵ پلاک ۱۲