نوشته شده توسط

واحد کارگاهی خادمی پور

موضوع فعالیت : تولید کابینت از چوب و اوراق فشرده

مدیر واحد : آقای توحید خادمی پور

تلفن :

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان مهارت پلاک ۱۰