نوشته شده توسط

واحد تولیدی کیسه پلی اتلین یحیی نجفی

موضوع فعالیت : تولید کیسه پلی اتلین

مدیر تولیدی : آقای یحیی نجفی

تلفن :

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۶ پلاک ۱