نوشته شده توسط

واحد تولیدی خرسندی

موضوع فعالیت : تولید قیر

مدیر واحد : آقای مجتبی خرسندی

تلفن :

فاکس :

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان توسعه جارچلو خیابان ۱ پلاک ۶