نوشته شده توسط

صنایع غذایی اروم بنیان

موضوع فعالیت : تولید مواد لبنی

مدیر عامل : آقای علی دیلمقانیان

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۵۵

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۵۷

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۹ پلاک ۳