نوشته شده توسط

شرکت پارس سهند شیمی

موضوع فعالیت : تصفیه روغن موتور

مدیر عامل : آقای عزیز سیفی پور

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۸۰

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۸۱

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۲ پلاک ۱۲