نوشته شده توسط

شرکت تعاونی شتاب آذر

موضوع فعالیت : تولید دان آماده مرغ

مدیر عامل : آقای بهمن پورکاظم

تلفن : ۰۴۴۳۲۲۲۹۹۵۵

فاکس : ۰۴۴۳۲۲۲۹۹۵۵

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۲ پلاک ۶