نوشته شده توسط

شرکت ایپک کارتن

موضوع فعالیت : کارتن سازی

مدیر عامل : آقای ناصر محمودیه

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۲۸

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۲۹

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان پلاک ۳۴