نوشته شده توسط

شرکت اورمان صنعت آذربایجان

موضوع فعالیت : تولید دربهای MDFو درب های ضد سرقت و اتاقی

مدیر عامل : آقای امیر حصار

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۴۲

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۴۱

ایمیل:Amirhesar@yahoo.com

وب سایت :http://www.ormansanat.com/

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۴ پلاک ۶