نوشته شده توسط

شرکت آسان حدید

موضوع فعالیت : تولید دستگاهای خاموت

مدیر عامل : آقای جمیل عباس نژاد

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۷۵

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۷۵

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۹ پلاک ۸