نوشته شده توسط

شرکت آذر سبحان

موضوع فعالیت : صفحه کابینت

مدیر عامل : آقای اسدالله زارع

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۱۲

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۷۳

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۵ پلاک ۵