نوشته شده توسط

اروم اودسان

موضوع فعالیت :  تولید کننده هیترهای مرغداری وگلخانه

مدیر عامل : آقای  اسلام ابراهیمی

تلفن : ۰۹۱۴۳۴۰۰۵۷۷

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۵۰۰۵

ایمیل:odsan.company@gmail.com

وب سایت :http://www.odsan.ir

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز۲٫صنعتگران چهارم.انتهای خ چهارم واحد۷