نوشته شده توسط

واحد تولیدی سماور

موضوع فعالیت : تولید سماورهای نفتی، برقی و گازی

مدیر واحد : آقای عباس باقرزاد سعید

تلفن : ۰۴۴۳۲۲۳۷۸۶۱

فاکس : ۰۴۴۳۲۲۲۰۳۵۰

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۳ پلاک ۴