نوشته شده توسط

شرکت سالار قند حاج داداش

موضوع فعالیت : تولید قند از شکر و بسته بندی قند

مدیر عامل : آقای یحیی  احمدزاده

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۸۹

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۸۹

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان مبتکران پلاک ۱۰