نوشته شده توسط

رفع موانع تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی واقع در محدوده ۲۰ کیلومتری مراکز استانها

در راستای رفع موانع تولید و ساماندهی واحدهای تولیدی واقع در محدوده ممنوعیت استقرار صنایع ، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۱- صدور پروانه تولید برای محصول جدید، افزایش ظرفیت تغییر نوع تولید و یا توسعه ( اعم از همجوار یا غیر همجوار ) برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب ویا انتقال به شهرکها و یا نواحی صنعتی از محدوده های مذکور برای دارندگان مجوز صنعتی ( پروانه بهره برداری ، کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی ) به داخل شهرکها و یا نواحی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد.

۲- تغییر نوع محصول یا محصولات افزایش ظرفیت توسعه و یا انتقال به خارج از شهرکهای صنعتی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست برای کلیه دارندگان مجوز صنعتی ( پروانه بهره برداری کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی) بلامانع است سایر تغییرات پروانه در خارج از شهرکهای صنعتی با رعایت ضوابط استقرار بلا مانع است.