نوشته شده توسط

آگهی انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور (دوره هشتم)

در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انتخابات هشتمین دوره هیئت های نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت ۸ الی ۱۸ روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ در محل اتاق ها برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از اعضائ محترم اتاق های سراسر کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می باشند در خواست می گردد از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۰۴ تا ساعت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۱۱ جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر اتاق و ۲ قطعه عکس ۳*۴ در تهران به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر در تهران – خیابان طالقانی- شماره ۱۷۵- طبقه چهارم- ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در شهرستان ها به دبیرخانه هیئت نظارت برانتخابات مستقردر اتاق محل مراجعه فرمایند.

فرم ثبت نام باید بوسیله شخص داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم ورسید دریافت گردد.

تبصره ۱: اشخاص حقوقی دارنده کارت عضویت اتاق می توانندبا تصویب هیئت مدیره خود، به جای فردی که کارت به نام او صادر شده است رئیس هیئت مدیره را جهت عضویت در هیئت نمایندگان اتاق مربوطه معرفی نمایند.

تبصره ۲: داوطلب موظف است به هنگام مراجعه برای ثبت نام مدارک زیر را ارائه نمایند:

  1. تصویرروزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضاء هیئت مدیره
  2. اصل صورتجلسه اعضای هیئت مدیره دایربرمعرفی رئیس هیئت مدیره
  3. ارائه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یکسال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان به استناد بند ۵/۷ آیین نامه

الف- تابعیت ایرانی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی تا تاریخ انتخابات (ملاک سابقه فعالیت اقتصادی، داشتن ۳ سال اظهارنامه مالیاتی و پروانه بهره برداری تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی می باشد. )

ج- عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

د- عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (http://www.urmiachamber.com) مراجعه فرمایند.